V. FryPosition: Midfielder
Age: 23Nationality: Peru