Yasir Al-Shahrani
Yasir Al-Shahrani
Defender : Al Hilal FC / Saudi Arabia
DOB : (Al-Khobar, Saudi Arabia)
Height:
171cm
Weight:
62kg
Foot:
-
12

Yasir Al-Shahrani Matches