Notícias Placares ao vivo

TEMPO REAL - Da Nang x Viettel - comentários Ao Vivo em 02/05/2021

FJ
1 - 2
SDN
VTL
Hà Đức Chinh (12)
Caique (45)
Hoàng Minh Tâm (90+1 gc)
Sân Vận Động Hòa Xuân