Tài trợ bởi

Diễn biến chính

89'
Đặng Văn Robert
Thẻ vàng
88'
P. Tambwe
Thẻ vàng
87'
Bùi Văn Sang
Thẻ vàng
86'
Lê Sỹ Mạnh
Lê Văn Thắng
79'
Nguyễn Thành Long Giang
Thẻ vàng
77'
Phan Lưu Thế Sơn
Phan Văn Tài Em
69'
Lê Phước Tứ
Trương Đình Luật
67'
Đinh Hoàng Max
Melquiades
58'
Đặng Văn Robert
Goal
53'
Đặng Khánh Lâm
Nguyễn Vũ Hoàng Dương
53'
C. Amougou
Goal
38'
C. Amougou
Goal
26'
Nguyen Rogerio
Thẻ vàng
Trận đấu bắt đầu
3
3
2
2
Bình luận ()