Tài trợ bởi

Diễn biến chính

90'
Trần Nguyên Mạnh
Thẻ vàng
79'
Trương Huỳnh Phú
Nguyễn Vũ Phong
78'
Trần Đình Hoàng
Âu Văn Hoàn
76'
Nguyễn Tăng Tuấn
Nguyen Trung Son
67'
Quế Ngọc Hải
Hoàng Văn Bình
64'
Phạm Mạnh Hùng
Thẻ vàng
61'
Lê Công Vinh
Goal
55'
Alves Huỳnh Kesley
Goal
50'
Trần Đình Đồng
Quế Ngọc Mạnh
47'
W. Plaza
Goal
47'
W. Plaza
Thẻ vàng
46'
Phạm Minh Đức
Trần Chí Công
45'
Trần Sơn Hà
Thẻ vàng
24'
Hoàng Văn Bình
Thẻ vàng
15'
Nguyễn Anh Đức
Goal
3'
Lê Công Vinh
Goal
Trận đấu bắt đầu
3
5
3
0
Bình luận ()