Tài trợ bởi

Diễn biến chính

90' + 3'
Phan Duy Lam
Thẻ vàng
87'
M. Janjuš
Thẻ vàng
83'
Châu Lê Phước Vĩnh
Cao Cường
79'
Nguyễn Tuấn Hiệp
Hoàng Công Thuận
73'
Phạm Nguyên Sa
Thẻ vàng
70'
Đỗ Merlo
Thẻ vàng
68'
Trần Văn Tuấn
Hà Niệm Tiến
66'
Đoàn Hùng Sơn
Huỳnh Quốc Anh
62'
Nguyễn Cao Thiện
Nguyễn Vũ Dương
58'
Đỗ Merlo
Goal
40'
M. Janjuš
Võ Hoàng Quảng
26'
Lưu Ngọc Hùng
Thẻ vàng thứ 2/Thẻ đỏ
19'
Lưu Ngọc Hùng
Thẻ vàng
Trận đấu bắt đầu
3
1
3
4
Bình luận ()