Tài trợ bởi

Diễn biến chính

90' + 5'
H. Adesope
Thẻ vàng
87'
Nguyen Trung Dai Duong
Goal
75'
Đặng Quang Minh
Hoàng Công Thuận
70'
Nguyễn Trọng Giáp
Nguyễn Tăng Tuấn
67'
Lương Minh Trung
Goal (Pen)
65'
Trần Đức Cường
Thẻ vàng
62'
Mai Xuân Hợp
Trương Huỳnh Phú
45' + 3'
A. Okon
Goal
46'
Trần Đức Cường
Phan Văn Santos
46'
Phan Đặng Duy An
Thẻ vàng
45' + 1'
Nguyen Trung Dai Duong
Thẻ vàng
42'
S. Emmanuel
Thẻ vàng
36'
F. Ajala
Goal
26'
Lương Minh Trung
Goal
2'
Nguyễn Anh Đức
Goal
Trận đấu bắt đầu
1
3
3
2
Bình luận ()