Tài trợ bởi

Diễn biến chính

90'
A. Salinas
Thẻ vàng
83'
J. Aliberti
J. Vásquez
80'
M. Corrales
Thẻ vàng
72'
Fernando Oliveira
R. Caldas
69'
J. Aguirre
C. Velázquez
66'
S. Anicama
R. Pérez
60'
D. Sánchez
J. Landauri
55'
C. Medina
J. Mesarina
48'
P. Ramos
Thẻ vàng
37'
M. Tejada
Goal
31'
J. Corcuera
Thẻ vàng
26'
J. Landauri
Goal
26'
C. Velázquez
Goal
17'
R. Caldas
Goal
13'
A. Prado
Thẻ vàng
Trận đấu bắt đầu
3
2
3
3
Bình luận ()