Tài trợ bởi

Diễn biến chính

90'
Phạm Trung Hiếu
Nguyễn Vũ Phong
86'
Nguyễn Hồng Việt
Nguyễn Quang Tình
79'
Hồ Sỹ Sâm
Trần Phi Sơn
76'
Alves Huỳnh Kesley
Goal
72'
Alves Huỳnh Kesley
Nguyễn Anh Đức
45' + 3'
Trịnh Quang Vinh
Goal
41'
K. Bryan
Goal
10'
Trịnh Quang Vinh
Nguyễn Tăng Tuấn
Trận đấu bắt đầu
3
0
2
0
Bình luận ()