thumbnail Xin chào,

Vietnam U23

Players Nationality Position Age
 Pham Van Tien Goalkeeper 23
 Nguyễn Phong Hồng Duy Defender 20
 Trần Hữu Đông Triều Defender 21
 Phạm Hoàng Lâm Defender 23
 Huỳnh Tấn Tài Midfielder 22
Manager
 T. Miura