thumbnail Xin chào,

Song Lam Nghe An

Players Nationality Position Age
 Lê Văn Hùng Goalkeeper 24
 Lê Quang Đại Goalkeeper 23
 Trần Nguyên Mạnh Goalkeeper 24
 Phạm Mạnh Hùng Defender 23
 Pham The Nhat Defender 25
 Vo Ngoc Duc Defender 22
 Tran Dinh Hoang Defender 24
 Nguyen Minh Duc Defender 33
 Nguyễn Sỹ Nam Defender 23
 Hoàng Văn Khánh Defender 21
 Que Ngoc Hai Defender 23
 Võ Ngọc Toàn Midfielder 22
 Nguyễn Phú Nguyên Midfielder 21
 Phan Văn Đức Midfielder 20
 Cao Xuân Thắng Midfielder 23
 Đậu Thanh Phong Midfielder 23
 Ho Sy Sam Midfielder 23
 Tran Phi Son Midfielder 24
 Nguyen Van Vinh Midfielder 31
 Ho Khac Ngoc Attacker 24
 Nguyễn Viết Nguyên Attacker 21
 O. Marshal Attacker 24
 A. Salia Attacker 26
 Hồ Tuấn Tài Attacker 21
 Hồ Phúc Tịnh Attacker 22
 Phạm Xuân Mạnh Attacker 20
Manager
 Ngô Quang Trường