Trang chủ Goal.com

thumbnail Xin chào,
Felipe Seymour
 
Chuyển nhượng
Người đại diện: Gerhard Einschutz
Hết hợp đồng: 31-12-2015
Lịch sử chuyển nhượng
Ngày Từ Đến Phí chuyển nhượng
Ngày 26 tháng 12 năm 2014
from Genoa to Cruzeiro Cho mượn
Ngày 02 tháng 9 năm 2013
from Genoa to Spezia Cho mượn
Ngày 23 tháng 1 năm 2013
from Genoa to Chievo Cho mượn
Ngày 31 tháng 1 năm 2012
from Genoa to Catania Cho mượn
Ngày 07 tháng 7 năm 2011
from Universidad de Chile to Genoa Không tiết lộ