Tin đội BSC Young Boys

Đội hình

Cầu thủ Vị trí
Marzino TM
Mvogo TM
Wölfli TM
Obexer HV
Benito HV
Mbabu HV
Lecjaks HV
Joss HV
Nuhu HV
Rochat HV
Schick TV
Cầu thủ Vị trí
Ravet TV
Gajić TV
Bertone TV
Sanogo TV
Gerndt
Frey
Hoarau
HLV