Tin đội Tipton Town

Đội hình

Cầu thủ Vị trí
J. Hill HV
L. Nock HV
D. Bate TV
Cầu thủ Vị trí
C. Jones
A. Whyte
J. Jakab
Tắt