Tin đội Sagan Tosu

Đội hình

Cầu thủ Vị trí
Tsuji TM
Fantini TM
Gonda TM
Aoki HV
Fujita HV
Kim HV
Yoshida HV
Ogawa TV
Mizuno TV
Cầu thủ Vị trí
Fukuta TV
Ota TV
Kamada TV
Toyoda
Tomiyama
Ikeda
Cho
Ono
Tagawa
HLV