Tin đội Pikine

Đội hình

Cầu thủ Vị trí
B. Sy TM
M. Diop HV
E. Diop HV
E. Sow HV
C. Wade HV
M. Tayo TV
L. Sarr TV
Cầu thủ Vị trí
E. Fall
S. Diop
I. Diouf
A. Nanti
Tắt