Tin đội Lierse SK

Đội hình

Cầu thủ Vị trí
Goris TM
Frans HV
Wils HV
Hall HV
Bourdin HV
Weuts HV
Vinck HV
Buysens HV
Yakubu HV
Ntambwe TV
Cầu thủ Vị trí
Laurent TV
Tahiri TV
Sayed TV
Diarra TV
Kasmi TV
De Belder
Kwateng
Allach
Kifoumbi
Joachim
El Gabbas
Lehaire
Yagan
HLV