Nhấp chuột vào đây để rời Goal Beta

Tin đội Ha Noi FC

Tin tức

Media

Đội hình

Cầu thủ Vị trí
Trần TM
Phí TM
Đặng HV
Đoàn HV
Đào HV
Sầm HV
Trần TV
Oloya TV
Phạm TV
Cầu thủ Vị trí
Đỗ TV
Phạm TV
Đỗ TV
Hồ TV
Trịnh
Arnaud
Marronkle
Olaleye
Phạm
Nguyễn
HLV
Tắt
Xin chào, bạn đã được chọn để dùng thử Goal Beta!
Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của ban.