Tin đội Derby County FC

Đội hình

Cầu thủ Vị trí
C. Guy TV
I. Anya TV
M. Vydra
D. Bent
D. Nugent
C. Martin
HLV
Tắt