Tin đội SHB Da Nang FC

Tin tức

Media

Đội hình

Cầu thủ Vị trí
TM
Đặng TM
Phan HV
Brítez HV
Bùi HV
HV
Lâm HV
HV
Phan HV
Mai HV
Đặng TV
Hồ TV
Cầu thủ Vị trí
TV
Kurtaj TV
Hoàng TV
Bùi TV
Phạm TV
A TV
Ngô TV
Đỗ TV
Phan TV
Merlo
HLV