Nhấp chuột vào đây để rời Goal Beta

Tin đội Bristol City FC

Đội hình

Cầu thủ Vị trí
Giefer TM
Wright HV
Bryan HV
Vyner HV
Kelly HV
Flint HV
Little HV
Hegeler TV
Morrell TV
Cầu thủ Vị trí
O'Dowda TV
Reid TV
Smith TV
Pack TV
O'Neil TV
Tomlin
Abraham
Wilbraham
Taylor
Đurić
Paterson
HLV
Tắt
Xin chào, bạn đã được chọn để dùng thử Goal Beta!
Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của ban.