Nhấp chuột vào đây để rời Goal Beta

Tin đội FC Bari 1908

Đội hình

Cầu thủ Vị trí
Offredi TM
Gori TM
Micai TM
Turi HV
Viola HV
Suagher HV
Cassani HV
Tonucci HV
Scalera HV
Morleo HV
Lella HV
Moras HV
Yebli HV
Sabelli HV
Salzano TV
Macek TV
Cầu thủ Vị trí
Basha TV
Greco TV
Furlan TV
Ivan TV
Fedele TV
Romizi TV
Coratella
Romanazzo
Brienza
Maniero
Raicevic
Galano
HLV
Tắt
Xin chào, bạn đã được chọn để dùng thử Goal Beta!
Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của ban.