thumbnail สวัสดี,

Song Lam Nghe An

นักเตะ สัญชาติ ตำแหน่ง อายุ
 Tran Duc Cuong ผู้รักษาประตู 32
 Nguyen Duc Thang ผู้รักษาประตู 37
 Trần Nguyên Mạnh ผู้รักษาประตู 23
 Quế Ngọc Hải กองหลัง 21
 Nguyen Minh Duc กองหลัง 31
 Le The Cuong กองหลัง 24
 Trần Đình Hoàng กองหลัง 23
 Phạm Mạnh Hùng กองหลัง 21
 Tran Quoc Tuan กองหลัง 28
 Tran Dinh Dong กองหลัง 27
 Truong Van Thanh กองหลัง 0
 Trần Phi Sơn กองกลาง 22
 Vu Quang Nam กองกลาง 22
 Nguyen Van Duc กองกลาง 0
 Ho Sy Sam กองกลาง 21
 Võ Ngọc Đức กองกลาง 20
 Nguyen Quang Tinh กองกลาง 26
 Phan Nhu Thuat กองกลาง 30
 Nguyen Thanh Hai กองกลาง 33
 Moreira กองกลาง 27
 Que Ngoc Manh กองกลาง 24
 Ngô Hoàng Thịnh กองกลาง 22
 Nguyen Hong Viet กองกลาง 25
 Nguyen Dinh Bao กองหน้า 23
 E. Ndjodo กองหน้า 29
 Ho Khac Ngoc กองหน้า 22
ผู้จัดการทีม
 Nguyen Huu Thang