thumbnail สวัสดี,

หมู่เกาะ เวอร์จินของสหรัฐอเมริกา

นักเตะ สัญชาติ ตำแหน่ง อายุ
 S. Kaza-Amlak ไม่ระบุ 27
 A. Washington ไม่ระบุ 19
 M. Kaza Amlak ผู้รักษาประตู 20
 J. Verhoff ผู้รักษาประตู 33
 C. Claxton ผู้รักษาประตู 23
 T. Jones ผู้รักษาประตู 46
 D. Pieffer ผู้รักษาประตู 32
 D. Smith ผู้รักษาประตู 0
 C. Adams กองหลัง 20
 D. Smith กองหลัง 22
 A. Van Gurp กองหลัง 24
 A. Augustus กองหลัง 25
 K. Schuster กองหลัง 24
 K. George กองหลัง 24
 J. Browne กองกลาง 25
 K. Cornelius กองกลาง 46
 M. Livingston กองกลาง 27
 C. Walter กองกลาง 40
 P. Phillippe กองกลาง 0
 G. Mathurin กองกลาง 24
 D. Good กองกลาง 27
 J. Limeburner กองกลาง 38
 R. Klopp กองกลาง 30
 M. Taylor กองกลาง 22
 K. Abdelghani กองกลาง 23
 M. Beharry กองกลาง 21
 D. Thomas กองกลาง 30
 J. Laurencin กองกลาง 29
 A. Thomas กองกลาง 25
 L. Bailey กองกลาง 28
 D. Villafana กองหน้า 31
 T. Jones กองหน้า 22
 V. Florent กองหน้า 0
 R. Miga กองหน้า 0
 A. Lesmond กองหน้า 36
 D. Trimm กองหน้า 27
 A. Fuller กองหน้า 23
ผู้จัดการทีม
 E. Bailey