thumbnail สวัสดี,

Elazığspor

นักเตะ สัญชาติ ตำแหน่ง อายุ
 M. Bezgin ผู้รักษาประตู 28
 M. Budak ผู้รักษาประตู 25
 M. Atalay ผู้รักษาประตู 22
 E. Ferin กองหลัง 26
 E. Yavuz กองหลัง 35
 H. Bilgiç กองหลัง 21
 M. Aykurt กองหลัง 21
 I. Yildirim กองหลัง 30
 O. Güney กองหลัง 31
 Fabio Bilica กองหลัง 35
 Y. Kasal กองกลาง 26
 B. Hikmet กองกลาง 32
 E. Kahraman กองกลาง 26
 U. Tekoğlu กองกลาง 21
 S. Demirhan กองกลาง 25
 M. Kayali กองกลาง 25
 M. Bastürk กองกลาง 23
 M. Dogan กองกลาง 19
 M. Akyıldız กองหน้า 18
 F. Cángele กองหน้า 30
 M. Cakir กองหน้า 30
 N. Öz กองหน้า 22
 C. Ilhan กองหน้า 23
 M. Tosun กองหน้า 30
 C. Alpsatan กองหน้า 21