thumbnail สวัสดี,

ตุรกี

นักเตะ สัญชาติ ตำแหน่ง อายุ เกม
 12 M. Günok ผู้รักษาประตู 25 0 0 0 0 0 0
 23 V. Babacan ผู้รักษาประตู 26 1 0 0 0 0 0
 0 T. Zengin ผู้รักษาประตู 31 1 0 0 0 0 0
 7 G. Gönül กองหลัง 29 3 0 1 1 0 0
 0 S. Kaya กองหลัง 23 2 0 0 0 0 0
 16 O. Tufan กองหลัง 19 3 0 0 0 0 0
 0 K. Ayhan กองหลัง 19 0 0 0 0 0 0
 13 İ. Köybaşı กองหลัง 25 0 0 0 0 0 0
 22 E. Gülüm กองหลัง 27 1 0 0 0 0 0
 21 Ö. Toprak กองหลัง 25 1 0 0 1 1 1
 18 C. Erkin กองกลาง 26 3 0 1 0 0 0
 20 O. Adın กองกลาง 29 2 0 0 0 0 0
 6 H. Çalhanoğlu กองกลาง 20 1 0 0 0 0 0
 15 M. Topal กองกลาง 28 3 0 0 0 0 0
 4 T. Çamdal กองกลาง 23 0 0 0 0 0 0
 0 G. Töre กองกลาง 22 2 0 0 1 0 0
 0 U. Kurt กองกลาง 23 0 0 0 0 0 0
 10 A. Turan กองกลาง 27 3 0 0 2 0 0
 0 B. Kisa กองกลาง 31 1 1 0 1 0 0
 8 S. İnan กองกลาง 29 2 0 0 0 0 0
 0 G. Vural กองกลาง 26 0 0 0 0 0 0
 0 Hamit Altıntop กองกลาง 31 1 0 0 1 0 0
 11 O. Şahan กองกลาง 27 2 0 0 0 0 0
 0 O. Özyakup กองกลาง 22 2 0 0 1 0 0
 17 B. Yılmaz กองหน้า 29 1 0 0 0 0 0
 19 M. Pektemek กองหน้า 26 1 0 0 0 0 0
 0 U. Bulut กองหน้า 31 2 1 0 0 0 0
 0 A. Büyük กองหน้า 27 1 0 0 0 0 0
 0 M. Demir กองหน้า 22 1 0 0 0 0 0
ผู้จัดการทีม
 F. Terim