thumbnail สวัสดี,

Olympique Béja

นักเตะ สัญชาติ ตำแหน่ง อายุ
 W. Naouali ผู้รักษาประตู 30
 A. Zidane ผู้รักษาประตู 31
 Z. Ghanmi ผู้รักษาประตู 0
 M. Zouabi ผู้รักษาประตู 40
 K. Amdouni ผู้รักษาประตู 26
 S. Ben Rejeb ผู้รักษาประตู 31
 R. Moundounga กองหลัง 32
 K. Elkhouri กองหลัง 0
 M. Jlassi กองหลัง 0
 H. Jelassi กองหลัง 0
 A. Ben Amor กองหลัง 27
 H. Ouarhani กองหลัง 32
 H. Toujani กองหลัง 0
 K. Jlassi กองหลัง 29
 W. Nefzi กองหลัง 26
 M.Hakim กองหลัง 0
 S. Chihi กองหลัง 0
 K. Makhlouf กองหลัง 36
 C. Boussalimi กองหลัง 0
 A. Melki กองกลาง 0
 A. Abbès กองกลาง 0
 Y. Arfaoui กองกลาง 0
 S. Ben Aziza กองกลาง 0
 O. Bejaoui กองกลาง 0
 F. Amdouni กองกลาง 0
 F. Mansouri กองกลาง 0
 A. Guesmi กองกลาง 0
 A. Kéthiri กองกลาง 25
 M. Ibrahimi กองกลาง 0
 M. Laâbidi กองกลาง 0
 H. Jabeur กองกลาง 28
 F. Essomba กองกลาง 27
 S. Mhamdi กองกลาง 35
 A. Aouini กองกลาง 29
 M. Haj Amor กองกลาง 27
 S. Mahjoubi กองกลาง 31
 R. Younes กองกลาง 24
 A. Ayari กองหน้า 33
 M. Selliti กองหน้า 33
 A. Simon กองหน้า 0
 M. Belghoul กองหน้า 0
 B. Manaei กองหน้า 28
 M. Daoud กองหน้า 0
 C. Amri กองหน้า 0
 B. Bachouche กองหน้า 32
 E. Emerun กองหน้า 0
 G. Tapé กองหน้า 0
 M. Khéthiri กองหน้า 0
 Cederic กองหน้า 0
ผู้จัดการทีม
 M. Kouki