thumbnail สวัสดี,

St. Gallen

นักเตะ สัญชาติ ตำแหน่ง อายุ เกม
 0 I. Kovačić ผู้รักษาประตู 22 0 0 0 0 0 0
 0 M. Herzog ผู้รักษาประตู 34 0 0 0 0 0 0
 0 D. Lopar ผู้รักษาประตู 29 0 0 0 0 0 0
 0 S. Besle กองหลัง 30 0 0 0 0 0 0
 0 N. Kapiloto กองหลัง 24 0 0 0 0 0 0
 0 P. Thrier กองหลัง 29 0 0 0 0 0 0
 0 M. Facchinetti กองหลัง 23 0 0 0 0 0 0
 0 D. Russo กองหลัง 28 0 0 0 0 0 0
 0 M. Mutsch กองหลัง 29 0 0 0 0 0 0
 0 M. Demiri กองหลัง 28 0 0 0 0 0 0
 0 P. Montandon กองหลัง 32 0 0 0 0 0 0
 0 R. Rodriguez กองกลาง 24 0 0 0 0 0 0
 0 E. Lenjani กองกลาง 25 0 0 0 0 0 0
 0 M. Aratore กองกลาง 23 0 0 0 0 0 0
 0 Everton Luiz กองกลาง 26 0 0 0 0 0 0
 0 D. Janjatovic กองกลาง 22 0 0 0 0 0 0
 0 G. Tréand กองกลาง 28 0 0 0 0 0 0
 0 M. Mathys กองกลาง 27 0 0 0 0 0 0
 0 M. Stevic กองกลาง 18 0 0 0 0 0 0
 0 B. Babic กองหน้า 16 0 0 0 0 0 0
 0 A. Bunjaku กองหน้า 30 0 0 0 0 0 0
 0 G. Karanović กองหน้า 26 0 0 0 0 0 0
 0 D. Sikorski กองหน้า 26 0 0 0 0 0 0
 0 D. Čavušević กองหน้า 26 0 0 0 0 0 0
 0 Y. Tafer กองหน้า 23 0 0 0 0 0 0
ผู้จัดการทีม
 J. Saibene