thumbnail สวัสดี,

คัลมาร์

นักเตะ สัญชาติ ตำแหน่ง อายุ
 O. Johansson ผู้รักษาประตู 19
 O. Söderberg ผู้รักษาประตู 24
 J. Håkansson ผู้รักษาประตู 16
 L. Cramer ผู้รักษาประตู 23
 J. Ramhorn กองหลัง 18
 L. Öhman กองหลัง 23
 V. Agardius กองหลัง 25
 G. Chkheidze กองหลัง 17
 N. Đjordjević กองหลัง 35
 S. Ramhorn กองหลัง 18
 M. Nilsson กองหลัง 26
 H. Sillerström กองหลัง 19
 S. Larsson กองหลัง 32
 M. Thorbjörnsson กองหลัง 27
 M. Solheim กองหลัง 27
 E. Nouri กองหลัง 29
 P. Westberg กองกลาง 19
 F. Sachpekidis กองกลาง 17
 O. Engström กองกลาง 17
 C. Johansson กองกลาง 16
 H. Hallberg กองกลาง 17
 A. Gutu กองกลาง 21
 Mael กองกลาง 20
 T. Hovda กองกลาง 25
 T. Eriksson กองกลาง 29
 Romarinho กองกลาง 29
 J. Ring กองกลาง 23
 ร. เอล์ม กองกลาง 26
 M. Ahmed กองหน้า 19
 D. Elm กองหน้า 32
 P. Ericsson กองหน้า 26
 M. Antonsson กองหน้า 23
 P. Diouf กองหน้า 24
 Cesar Santin กองหน้า 33