thumbnail สวัสดี,

Spartak Trnava

นักเตะ สัญชาติ ตำแหน่ง อายุ เกม
 M. Vahalík ผู้รักษาประตู 0 0 0 0 0 0 0
 A. Jakubech ผู้รักษาประตู 18 0 0 0 0 0 0
 40 B. Kneževič ผู้รักษาประตู 25 0 0 0 0 0 0
 41 M. Strapák ผู้รักษาประตู 21 2 0 0 0 0 0
 I. Kelava ผู้รักษาประตู 27 0 0 0 0 0 0
 22 M. Hrívnák ผู้รักษาประตู 24 0 0 0 0 0 0
 13 M. Bortel กองหลัง 27 8 0 0 2 0 0
 23 P. Banovič กองหลัง 23 1 0 0 1 0 0
 P. Carnota กองหลัง 28 0 0 0 0 0 0
 20 M. Conka กองหลัง 24 8 0 0 0 0 0
 6 M. Janecka กองหลัง 31 8 2 0 3 0 0
 L. Gressak กองหลัง 26 0 0 0 0 0 0
 2 M. Siva กองหลัง 30 6 0 0 1 0 0
 19 M. Toth กองหลัง 28 8 0 0 0 0 0
 M. Nikolić กองหลัง 26 0 0 0 0 0 0
 C. Steinhubel กองกลาง 20 0 0 0 0 0 0
 17 José Casado กองกลาง 27 6 0 0 2 0 0
 J. Galba กองกลาง 24 0 0 0 0 0 0
 E. Jirka กองกลาง 0 0 0 0 0 0 0
 M. Košťál กองกลาง 0 0 0 0 0 0 0
 M. Hlinka กองกลาง 24 0 0 0 0 0 0
 5 S. Grabež กองกลาง 23 1 0 0 1 0 0
 10 J. Vlasko กองกลาง 25 7 3 0 3 0 0
 14 M. Vyskočil กองกลาง 32 3 0 0 0 0 0
 27 K. Kuzma กองกลาง 27 5 0 0 2 0 0
 30 Cleber กองกลาง 28 2 0 0 0 0 0
 S. Durić กองหน้า 19 0 0 0 0 0 0
 J. Vojtuš กองหน้า 21 0 0 0 0 0 0
 25 E. Sabo กองหน้า 23 6 5 0 2 0 0
 8 M. Mikovic กองหน้า 24 7 2 0 3 0 0
 P. Sladek กองหน้า 25 0 0 0 0 0 0
ผู้จัดการทีม
 J. Jarábek