thumbnail สวัสดี,

อเบอร์ดีน

นักเตะ สัญชาติ ตำแหน่ง อายุ เกม
 20 S. Brown ผู้รักษาประตู 29 0 0 0 0 0 0
 1 J. Langfield ผู้รักษาประตู 35 6 0 0 0 0 0
 22 R. Jack กองหลัง 22 6 0 0 0 0 0
 2 S. Logan กองหลัง 27 6 1 0 2 0 0
 21 J. Shaughnessy กองหลัง 22 0 0 0 0 0 0
 19 C. Robertson กองหลัง 21 0 0 0 0 0 0
 D. Daniels กองหลัง 21 0 0 0 0 0 0
 6 M. Reynolds กองหลัง 27 6 1 0 0 0 0
 46 S. McKenna กองหลัง 18 0 0 0 0 0 0
 31 M. Rose กองหลัง 19 0 0 0 0 0 0
 4 R. Anderson กองหลัง 36 5 0 0 0 0 0
 3 A. Considine กองหลัง 27 4 0 0 0 0 0
 23 J. Masson กองกลาง 21 0 0 0 0 0 0
 26 C. Storie กองกลาง 19 0 0 0 0 0 0
 32 K. Gibbons กองกลาง 19 0 0 0 0 0 0
 5 A. Taylor กองกลาง 24 2 0 0 0 0 0
 18 N. Low กองกลาง 23 5 0 0 1 0 0
 11 J. Hayes กองกลาง 27 6 1 0 3 0 0
 8 W. Flood กองกลาง 29 6 0 0 0 0 0
 16 P. Pawlett กองกลาง 23 5 1 0 0 0 0
 10 N. McGinn กองกลาง 27 6 2 0 0 0 0
 15 B. Robson กองกลาง 36 5 0 0 0 0 0
 17 D. Goodwillie กองหน้า 25 4 0 0 0 0 0
 39 S. Wright กองหน้า 17 2 0 0 0 0 0
 C. Fäläk กองหน้า 18 0 0 0 0 0 0
 14 C. Smith กองหน้า 19 2 0 0 0 0 0
 24 D. McManus กองหน้า 20 1 0 0 0 0 0
 25 L. Shankland กองหน้า 19 0 0 0 0 0 0
 9 A. Rooney กองหน้า 26 6 6 0 2 0 0
ผู้จัดการทีม
 D. McInnes