thumbnail สวัสดี,

เปรู

นักเตะ สัญชาติ ตำแหน่ง อายุ เกม
 S. Libman ผู้รักษาประตู 31 0 0 0 0 0 0
 P. Gallese ผู้รักษาประตู 25 1 0 0 0 0 0
 D. Penny ผู้รักษาประตู 31 0 0 0 0 0 0
 L. Advíncula กองหลัง 25 1 0 0 0 0 0
 G. Dulanto กองหลัง 19 0 0 0 0 0 0
 C. Ramos กองหลัง 26 1 0 0 0 0 0
 P. Requena กองหลัง 24 0 0 0 0 0 0
 A. Callens กองหลัง 23 0 0 0 0 0 0
 C. Zambrano กองหลัง 25 1 0 0 0 0 0
 H. Riojas กองหลัง 23 0 0 0 0 0 0
 Y. Yotún กองหลัง 25 0 0 0 0 0 0
 J. Sánchez กองกลาง 25 0 0 0 0 0 0
 P. Albarracín กองกลาง 25 0 0 0 0 0 0
 C. Ascues กองกลาง 22 0 0 0 0 0 0
 Y. Reyna กองกลาง 21 0 0 0 0 0 0
 J. Vargas กองกลาง 31 0 0 0 0 0 0
 C. Benavente กองกลาง 21 1 0 0 0 0 0
 E. Retamoso กองกลาง 33 0 0 0 0 0 0
 J. Ballón กองกลาง 27 1 0 0 0 0 0
 R. Cruzado กองกลาง 30 0 0 0 0 0 0
 J. Céspedes กองกลาง 31 1 0 0 0 0 0
 J. Farfán กองกลาง 30 0 0 0 0 0 0
 C. Cueva กองกลาง 23 1 0 0 0 0 0
 P. Hurtado กองกลาง 24 1 0 0 0 0 0
 C. Lobatón กองกลาง 35 0 0 0 0 0 0
 C. Pizarro กองหน้า 36 0 0 0 0 0 0
 P. Guerrero กองหน้า 31 0 0 0 0 0 0
 D. Chávez กองหน้า 27 0 0 0 0 0 0
 A. Carrillo กองหน้า 23 1 0 0 1 0 0
 I. Ávila กองหน้า 24 1 0 0 0 0 0
ผู้จัดการทีม
 R. Gareca