thumbnail สวัสดี,

ประเทศแพรากเว

นักเตะ สัญชาติ ตำแหน่ง อายุ
 J. Villar ผู้รักษาประตู 37
 Antonio Franco ผู้รักษาประตู 23
 G. Gómez กองหลัง 21
 I. Piris กองหลัง 25
 J. Alonso กองหลัง 21
 P. da Silva กองหลัง 34
 J. Moreira กองหลัง 24
 L. Cardozo กองหลัง 26
 Óscar Ruíz กองกลาง 23
 J. Rojas กองกลาง 21
 C. Riveros กองกลาง 32
 M. Riveros กองกลาง 26
 C. Ortiz กองกลาง 25
 V. Ayala กองกลาง 26
 V. Cáceres กองกลาง 29
 A. Sanabria กองหน้า 18
 E. Benítez กองหน้า 27
 Á. Romero กองหน้า 22
 D. González กองหน้า 20
 R. Santa Cruz กองหน้า 33
ผู้จัดการทีม
 R. Díaz