thumbnail สวัสดี,

แคลิโดเนีย ใหม่

นักเตะ สัญชาติ ตำแหน่ง อายุ
 R. Nyikeine ผู้รักษาประตู 22
 S. Ixoéé ผู้รักษาประตู 26
 G. Béaruné กองหลัง 25
 Joël Wakanumuné กองหลัง 28
 D. Kauma กองหลัง 27
 Jean Wakanumuné กองหลัง 35
 E. Béaruné กองหลัง 25
 J. Ixoéé กองหลัง 25
 M. Kayara กองกลาง 28
 O. Dokunengo กองกลาง 35
 R. Kayara กองกลาง 24
 N. Kaudré กองกลาง 33
 D. Wacalie กองกลาง 32
 B. Kai กองหน้า 31
 K. Gnipate กองหน้า 29
 C. Zéoula กองหน้า 25
 G. Gope-Fenepej กองหน้า 26
 I. Kabeu กองหน้า 32