thumbnail สวัสดี,

โวเลนดัม

นักเตะ สัญชาติ ตำแหน่ง อายุ
 J. van Stappershoef ผู้รักษาประตู 0
 T. Timmermans ผู้รักษาประตู 25
 M. Michaelis ผู้รักษาประตู 21
 T. Zwarthoed ผู้รักษาประตู 32
 G. Luirink กองหลัง 31
 R. Esseboom กองหลัง 22
 B. Stevens กองหลัง 21
 O. Wilffert กองหลัง 20
 J. Keizer กองหลัง 0
 B. Burleson กองหลัง 21
 S. Akouili กองหลัง 25
 T. Evers กองหลัง 23
 H. Schilder กองหลัง 30
 J. Lo Fo Sang กองหลัง 23
 K. Wattamaleo กองกลาง 26
 D. Tol กองกลาง 20
 D. Mertens กองกลาง 19
 D. Prijor กองกลาง 19
 J. Kuiper กองกลาง 20
 C. Groen กองกลาง 19
 L. Abdulahi กองกลาง 19
 T. Overtoom กองกลาง 24
 K. Brands กองกลาง 26
 R. Fafiani กองกลาง 31
 B. Steltenpool กองหน้า 0
 G. Prijor กองหน้า 19
 B. Kuwas กองหน้า 22
 L. Marengo กองหน้า 23
 E. Schouten กองหน้า 23
 G. Philips กองหน้า 21
 H. Veerman กองหน้า 21
 K. van Kippersluis กองหน้า 21
 R. El Hamdi กองหน้า 21
 D. van Son กองหน้า 20
ผู้จัดการทีม
 H. de Koning