thumbnail สวัสดี,

โวเลนดัม

นักเตะ สัญชาติ ตำแหน่ง อายุ
 J. van Stappershoef ผู้รักษาประตู 0
 T. Timmermans ผู้รักษาประตู 25
 M. Michaelis ผู้รักษาประตู 21
 T. Zwarthoed ผู้รักษาประตู 32
 G. Luirink กองหลัง 31
 B. Stevens กองหลัง 21
 O. Wilffert กองหลัง 20
 R. Esseboom กองหลัง 22
 J. Keizer กองหลัง 0
 B. Burleson กองหลัง 21
 S. Akouili กองหลัง 26
 J. Lo Fo Sang กองหลัง 23
 H. Schilder กองหลัง 30
 T. Evers กองหลัง 24
 D. Tol กองกลาง 21
 K. Wattamaleo กองกลาง 26
 D. Mertens กองกลาง 19
 T. Overtoom กองกลาง 24
 C. Groen กองกลาง 20
 D. Prijor กองกลาง 19
 J. Kuiper กองกลาง 20
 L. Abdulahi กองกลาง 19
 R. Fafiani กองกลาง 31
 K. Brands กองกลาง 27
 B. Steltenpool กองหน้า 20
 G. Prijor กองหน้า 19
 B. Kuwas กองหน้า 22
 L. Marengo กองหน้า 23
 E. Schouten กองหน้า 23
 G. Philips กองหน้า 21
 R. El Hamdi กองหน้า 21
 K. van Kippersluis กองหน้า 21
 D. van Son กองหน้า 21
ผู้จัดการทีม
 H. de Koning