thumbnail สวัสดี,

มอลโดวา

นักเตะ สัญชาติ ตำแหน่ง อายุ เกม
 23 A. Coşelev ผู้รักษาประตู 20 0 0 0 0 0 0
 12 N. Calancea ผู้รักษาประตู 28 0 0 0 0 0 0
 23 I. Cebanu ผู้รักษาประตู 27 3 0 0 0 0 0
 6 A. Epureanu กองหลัง 28 3 1 0 0 0 0
 4 V. Posmac กองหลัง 23 1 0 0 0 0 0
 6 I. Erhan กองหลัง 28 2 0 0 1 0 0
 5 I. Jardan กองหลัง 24 2 0 0 1 0 0
 2 I. Armaş กองหลัง 27 3 0 0 1 0 0
 3 V. Golovatenco กองหลัง 30 3 0 0 1 0 0
 5 P. Racu กองหลัง 27 2 0 0 0 0 0
 21 V. Jardan กองหลัง 21 0 0 0 0 0 0
 16 Ş. Burghiu กองหลัง 23 0 0 0 0 0 0
 18 S. Gheorghiev กองกลาง 23 1 0 0 1 0 0
 17 V. Raţă กองกลาง 21 0 0 0 0 0 0
 18 A. Pătraş กองกลาง 26 2 0 0 0 0 0
 20 E. Sidorenco กองกลาง 25 3 0 0 1 0 0
 9 A. Antoniuc กองกลาง 25 2 0 0 0 0 0
 7 A. Ioniţă กองกลาง 24 3 0 0 0 0 0
 7 A. Cojocari กองกลาง 27 2 0 0 0 0 0
 22 C. Carp กองกลาง 21 0 0 0 0 0 0
 10 A. Dedov กองกลาง 25 3 1 1 1 0 0
 8 A. Gaţcan กองกลาง 30 2 0 0 0 0 0
 11 I. Picuşceac กองหน้า 31 2 0 0 0 0 0
ผู้จัดการทีม
 A. Curtianu