thumbnail สวัสดี,

ประเทศเคนย่า

นักเตะ สัญชาติ ตำแหน่ง อายุ เกม
 S. Odoji ผู้รักษาประตู 0 0 0 0 0 0 0
 W. Kasaya ผู้รักษาประตู 31 0 0 0 0 0 0
 F. Onyango ผู้รักษาประตู 30 0 0 0 0 0 0
 W. Obungu ผู้รักษาประตู 30 0 0 0 0 0 0
 D. Ng'ang'a กองหลัง 0 0 0 0 0 0 0
 A. Omar กองหลัง 22 0 0 0 0 0 0
 D. Owino กองหลัง 27 0 0 0 0 0 0
 C. Odette กองหลัง 0 0 0 0 0 0 0
 B. Odhiambo กองหลัง 27 0 0 0 0 0 0
 S. Meja กองหลัง 0 0 0 0 0 0 0
 J. Saleh กองหลัง 26 0 0 0 0 0 0
 E. Wafula กองหลัง 25 0 0 0 0 0 0
 D. Kago กองกลาง 0 0 0 0 0 0 0
 G. Kataka กองกลาง 0 0 0 0 0 0 0
 A. Akumu กองกลาง 0 0 0 0 0 0 0
 H. Mwendwa กองกลาง 32 0 0 0 0 0 0
 B. Osumba กองกลาง 0 0 0 0 0 0 0
 J. Kelly กองกลาง 23 0 0 0 0 0 0
 G. Likono กองกลาง 0 0 0 0 0 0 0
 V. Omumbo กองกลาง 25 0 0 0 0 0 0
 H. Ochieng กองกลาง 25 0 0 0 0 0 0
 D. Odhiambo กองกลาง 30 0 0 0 0 0 0
 C. Miheso กองกลาง 22 0 0 0 0 0 0
 D. Gateri กองกลาง 20 0 0 0 0 0 0
 D. Kingarua กองกลาง 0 0 0 0 0 0 0
 N. Wafula กองหน้า 25 0 0 0 0 0 0
 T. Otieno กองหน้า 0 0 0 0 0 0 0
 J. Were กองหน้า 0 0 0 0 0 0 0
 J. Ndirangu กองหน้า 0 0 0 0 0 0 0
 A. Wetende กองหน้า 29 0 0 0 0 0 0
ผู้จัดการทีม
 B. Williamson