thumbnail สวัสดี,

Bari 1908

นักเตะ สัญชาติ ตำแหน่ง อายุ เกม
 0 E. Guarna ผู้รักษาประตู 29 0 0 0 0 0 0
 0 A. Micai ผู้รักษาประตู 21 0 0 0 0 0 0
 0 A. Donnarumma ผู้รักษาประตู 24 0 0 0 0 0 0
 0 A. Pena ผู้รักษาประตู 24 0 0 0 0 0 0
 0 D. Sall กองหลัง 20 0 0 0 0 0 0
 0 S. Sabelli กองหลัง 21 0 0 0 0 0 0
 0 M. Mercadante กองหลัง 19 0 0 0 0 0 0
 0 M. Camporese กองหลัง 22 0 0 0 0 0 0
 0 F. Masi กองหลัง 23 0 0 0 0 0 0
 0 J. Rossini กองหลัง 25 0 0 0 0 0 0
 0 A. Ligi กองหลัง 24 0 0 0 0 0 0
 0 S. Salviato กองหลัง 27 0 0 0 0 0 0
 0 M. Contini กองหลัง 34 0 0 0 0 0 0
 0 M. Calderoni กองหลัง 25 0 0 0 0 0 0
 0 L. Filippini กองหลัง 19 0 0 0 0 0 0
 0 G. Di Noia กองกลาง 20 0 0 0 0 0 0
 0 R. Lugo กองกลาง 22 0 0 0 0 0 0
 0 J. Minala กองกลาง 18 0 0 0 0 0 0
 0 D. Rasak กองกลาง 18 0 0 0 0 0 0
 0 R. Wolski กองกลาง 21 0 0 0 0 0 0
 0 A. Stevanović กองกลาง 23 0 0 0 0 0 0
 0 M. Defendi กองกลาง 29 0 0 0 0 0 0
 0 D. Sciaudone กองกลาง 26 0 0 0 0 0 0
 0 M. Romizi กองกลาง 24 0 0 0 0 0 0
 0 M. Donati กองกลาง 33 0 0 0 0 0 0
 0 A. Stoian กองหน้า 23 0 0 0 0 0 0
 0 F. Caputo กองหน้า 27 0 0 0 0 0 0
 0 D. Albadoro กองหน้า 25 0 0 0 0 0 0
 0 C. Galano กองหน้า 23 0 0 0 0 0 0
 0 João Silva กองหน้า 24 0 0 0 0 0 0
 0 A. Rozzi กองหน้า 20 0 0 0 0 0 0
 0 A. Partipilo กองหน้า 19 0 0 0 0 0 0
 0 G. De Luca กองหน้า 22 0 0 0 0 0 0
 0 V. Leonetti กองหน้า 20 0 0 0 0 0 0
ผู้จัดการทีม
 D. Mangia