thumbnail สวัสดี,

ซิตตาเดลลา

นักเตะ สัญชาติ ตำแหน่ง อายุ เกม
 A. Pierobon ผู้รักษาประตู 45 0 0 0 0 0 0
 A. Valentini ผู้รักษาประตู 26 2 0 0 0 0 0
 A. De Leidi กองหลัง 23 0 0 0 0 0 0
 S. Pecorini กองหลัง 22 1 0 0 0 0 0
 M. Pellizzer กองหลัง 25 2 0 0 0 0 0
 F. Scaglia กองหลัง 22 1 0 0 0 0 0
 A. Camigliano กองหลัง 20 0 0 0 0 0 0
 R. Ugo กองหลัง 17 0 0 0 0 0 0
 R. Eulogi กองหลัง 18 0 0 0 0 0 0
 A. Barreca กองหลัง 19 1 0 0 0 0 0
 S. Amato กองหลัง 18 0 0 0 0 0 0
 D. Cappelletti กองหลัง 23 2 0 0 1 0 0
 A. Signorini กองหลัง 24 1 0 0 0 0 0
 N. Donazzan กองหลัง 30 1 0 0 0 0 0
 M. Busellato กองกลาง 21 2 0 0 0 0 0
 N. Rigoni กองกลาง 24 0 0 0 0 0 0
 F. Lora กองกลาง 21 2 0 0 0 0 0
 A. Benedetti กองกลาง 24 1 0 0 0 0 0
 A. Paolucci กองกลาง 28 0 0 0 0 0 0
 ท. คูปิสซ์ กองกลาง 25 0 0 0 0 0 0
 M. Minesso กองกลาง 24 2 0 0 0 0 0
 L. Battagliarin กองกลาง 17 0 0 0 0 0 0
 E. Bortoluz กองหน้า 17 0 0 0 0 0 0
 F. Gerardi กองหน้า 27 2 1 0 0 0 0
 L. Mancuso กองหน้า 22 2 0 0 0 0 0
 C. Coralli กองหน้า 31 2 1 0 0 0 0
 A. Schenetti กองหน้า 23 1 0 0 1 0 0
 A. Sgrigna กองหน้า 34 2 1 0 0 0 0
 F. Stanco กองหน้า 27 0 0 0 0 0 0
ผู้จัดการทีม
 C. Foscarini