thumbnail สวัสดี,

Naft

นักเตะ สัญชาติ ตำแหน่ง อายุ
 Mezher Kazem ไม่ระบุ 0
 Haider Issa ไม่ระบุ 0
 Husain Ali ไม่ระบุ 0
 Wissam Saedon ไม่ระบุ 0
 Abbas Rahima ไม่ระบุ 0
 Ali Rahim ไม่ระบุ 0
 ojina ไม่ระบุ 0
 Y. Samuel ไม่ระบุ 0
 Moutaz Imad ไม่ระบุ 0
 Mishtak Kazem ไม่ระบุ 0
 Ali Mansoor ไม่ระบุ 0
 Munir Hammoud ไม่ระบุ 0
 Y. Abdulmuhsen ไม่ระบุ 0
 Ahmed Ibrahim กองหลัง 22
 Hamdi Al Masri กองหลัง 0
 Ahmed Kadhim กองหลัง 38
 Alaa Shamal กองหลัง 0
 Mohamed Naser Numy กองหลัง 0
 Samal Saeed กองหลัง 27
 Fares Hassoun กองกลาง 0
 Nokovich กองกลาง 0
 Ahmad Hassan กองกลาง 0
 Ali Zoyed Mohammad กองกลาง 0
 Jawad Kadhim กองกลาง 21
 Ahmad Abl Almajid กองกลาง 0
 Wissam Jabbar Kazem กองกลาง 0
 Ali Obaid กองกลาง 0
 Hussein Mahawi กองหน้า 0
 Ayman Hussain กองหน้า 0
 Mohammed Mhamdian กองหน้า 0
 Hasan Jabbar กองหน้า 0
 Mustafa Jawda กองหน้า 22
 Hamdi Faisal กองหน้า 0
 Moutaz Kailouni กองหน้า 31