thumbnail สวัสดี,

Sriwijaya

นักเตะ สัญชาติ ตำแหน่ง อายุ
 T. Goentara ผู้รักษาประตู 20
 F. Toldo ผู้รักษาประตู 33
 S. Gebze ผู้รักษาประตู 29
 T. Alam ผู้รักษาประตู 20
 E. Iba กองหลัง 35
 R. Ramadhan กองหลัง 22
 A. Sumardi กองหลัง 34
 M. Hamzah กองหลัง 28
 J. Arisandi กองหลัง 24
 A. Maïga กองหลัง 25
 A. Akbar กองหลัง 30
 F. Ongfiang กองกลาง 29
 I. Kurniawan กองกลาง 18
 H. Ibrahim กองกลาง 21
 V. Khorsadi กองกลาง 0
 S. Sulaiman กองกลาง 22
 R. Nahumarury กองกลาง 20
 V. Mofu กองกลาง 25
 L. Koné กองกลาง 35
 F. Ramadhan กองกลาง 26
 S. Royanto กองหน้า 0
 S. Alam กองหน้า 22
 Siswanto กองหน้า 30
 M. Shobran กองหน้า 31
 A. Martha กองหน้า 22
 A. Nabar กองหน้า 23
 R. Fauzi กองหน้า 24
ผู้จัดการทีม
 Subangkit