thumbnail สวัสดี,

ไฮติ

นักเตะ สัญชาติ ตำแหน่ง อายุ เกม
 G. Fénélon ผู้รักษาประตู 33 0 0 0 0 0 0
 J. Placide ผู้รักษาประตู 27 0 0 0 0 0 0
 D. Jean-Zéphirin ผู้รักษาประตู 32 0 0 0 0 0 0
 L. Jean-François กองหลัง 28 0 0 0 0 0 0
 K. La France กองหลัง 25 0 0 0 0 0 0
 B. Jean Jacques กองหลัง 24 0 0 0 0 0 0
 W. Guerrier กองหลัง 26 0 1 0 0 0 0
 J. Aveska กองหลัง 27 0 0 0 0 0 0
 M. Jérôme กองหลัง 25 0 0 0 0 0 0
 J. Pierre กองหลัง 34 0 0 0 0 0 0
 F. Bertin กองหลัง 31 0 0 0 0 0 0
 K. Jaggy กองหลัง 32 0 0 0 0 0 0
 R. Goreux กองหลัง 27 0 0 0 0 0 0
 S. Thuriere กองกลาง 25 0 0 0 0 0 0
 J. Alcenat กองกลาง 29 0 0 0 0 0 0
 F. Picault กองกลาง 24 0 0 0 0 0 0
 J. Louis กองกลาง 22 0 1 0 0 0 0
 P. Millien กองกลาง 29 0 0 0 0 0 0
 M. Hilaire กองกลาง 29 0 0 0 0 0 0
 J. Marcelin กองกลาง 28 0 0 0 0 0 0
 K. Germain กองหน้า 27 0 0 0 0 0 0
 J. Maurice กองหน้า 28 0 0 0 0 0 0
 D. Nazon กองหน้า 21 0 0 0 0 0 0
 K. Belfort กองหน้า 23 0 0 0 0 0 0
 S. Mustivar กองหน้า 25 0 0 0 0 0 0
 G. Ambroise กองหน้า 29 0 0 0 0 0 0
 E. Sarki กองหน้า 27 0 0 0 0 0 0
ผู้จัดการทีม
 M. Collat