thumbnail สวัสดี,

กายอานา

นักเตะ สัญชาติ ตำแหน่ง อายุ เกม
 C. Shepherd ไม่ระบุ 0 1 0 0 0 0 0
 A. Clarke ผู้รักษาประตู 26 0 0 0 0 0 0
 D. Carter ผู้รักษาประตู 32 1 0 0 0 0 0
 K. Smith กองหลัง 29 0 0 0 0 0 0
 C. Nelson กองหลัง 23 1 0 0 0 0 0
 C. Pollard กองหลัง 42 0 0 0 0 0 0
 C. Harris กองหลัง 39 0 0 0 0 0 0
 J. Smith กองหลัง 27 1 0 0 0 0 0
 J. Newton กองหลัง 30 0 0 0 0 0 0
 K. Camacho กองหลัง 25 1 0 0 0 0 0
 J. Brown กองหลัง 21 1 0 0 0 0 0
 C. Nobrega กองกลาง 25 1 0 0 0 0 0
 V. Mills กองกลาง 27 1 0 0 0 0 0
 N. Millington กองกลาง 23 0 0 0 0 0 0
 T. Bobb กองกลาง 21 1 0 0 0 0 0
 E. Philips กองกลาง 28 1 0 0 1 0 0
 C. Nurse กองกลาง 31 1 0 0 0 0 0
 O. Jacobs กองกลาง 28 0 0 0 0 0 0
 K. Jacobs กองกลาง 27 0 0 0 0 0 0
 W. Moore กองกลาง 30 0 0 0 0 0 0
 E. Alleyne กองกลาง 23 0 1 0 0 0 0
 S. Beveney กองกลาง 33 0 0 0 0 0 0
 P. Schultz กองกลาง 21 1 2 0 0 0 0
 D. Wilson กองหน้า 15 1 0 0 0 0 0
 D. Jacobs กองหน้า 28 1 0 0 0 0 0
 E. Welshman กองหน้า 23 1 1 0 0 0 0
 S. Holder กองหน้า 23 1 2 0 0 0 0
ผู้จัดการทีม
 J. Shabazz