thumbnail สวัสดี,

กายอานา

นักเตะ สัญชาติ ตำแหน่ง อายุ
 D. Carter ผู้รักษาประตู 32
 A. Clarke ผู้รักษาประตู 26
 K. Smith กองหลัง 29
 J. Smith กองหลัง 26
 C. Pollard กองหลัง 41
 C. Nelson กองหลัง 23
 J. Newton กองหลัง 30
 C. Harris กองหลัง 39
 V. Mills กองกลาง 26
 N. Millington กองกลาง 23
 C. Nurse กองกลาง 30
 C. Nobrega กองกลาง 25
 O. Jacobs กองกลาง 27
 K. Jacobs กองกลาง 27
 T. Bobb กองกลาง 21
 W. Moore กองกลาง 30
 S. Beveney กองกลาง 32
 P. Schultz กองกลาง 20
 D. Wilson กองหน้า 15
 S. Holder กองหน้า 23