thumbnail สวัสดี,

กัวเตมาลา

นักเตะ สัญชาติ ตำแหน่ง อายุ
 R. Jérez ผู้รักษาประตู 28
 P. Motta ผู้รักษาประตู 32
 L. Molina ผู้รักษาประตู 37
 C. Mejía กองหลัง 23
 E. Vásquez กองหลัง 22
 A. Rivera กองหลัง 30
 D. López กองหลัง 28
 T. Castillo กองหลัง 0
 Edwin Fuentes กองหลัง 0
 J. Girón กองหลัง 31
 G. Arias กองหลัง 29
 Rafael Morales กองหลัง 26
 W. Lalín กองหลัง 29
 C. Castrillo กองหลัง 29
 C. Gallardo กองหลัง 30
 C. Noriega กองหลัง 27
 M. Ávila กองกลาง 29
 J. Márquez กองกลาง 29
 M. Ceballos กองกลาง 22
 J. Arreola กองกลาง 29
 J. Contreras กองกลาง 28
 M. Espina กองกลาง 0
 B. de León Ramos กองกลาง 21
 J. Aparicio กองกลาง 0
 S. Trujillo กองกลาง 27
 K. Herrarte กองกลาง 22
 K. Merida กองหน้า 20
 O. López กองหน้า 27
 M. López กองหน้า 27
 C. Ruíz กองหน้า 35
 A. Pérez กองหน้า 29
 N. Miranda กองหน้า 24
 M. Pappa กองหน้า 27
ผู้จัดการทีม
 I. Sopegno