thumbnail สวัสดี,

กัวเตมาลา

นักเตะ สัญชาติ ตำแหน่ง อายุ
 R. Jérez ผู้รักษาประตู 28
 P. Motta ผู้รักษาประตู 32
 L. Molina ผู้รักษาประตู 37
 A. Rivera กองหลัง 30
 C. Mejía กองหลัง 22
 E. Vásquez กองหลัง 22
 G. Arias กองหลัง 28
 Edwin Fuentes กองหลัง 0
 G. Aguilar กองหลัง 0
 T. Castillo กองหลัง 0
 J. Girón กองหลัง 31
 D. López กองหลัง 28
 Rafael Morales กองหลัง 26
 C. Gallardo กองหลัง 30
 C. Castrillo กองหลัง 29
 C. Noriega กองหลัง 27
 W. Lalín กองหลัง 29
 J. Aparicio กองกลาง 0
 J. Márquez กองกลาง 29
 M. Ávila กองกลาง 28
 S. Trujillo กองกลาง 26
 B. de León Ramos กองกลาง 21
 J. Arreola กองกลาง 29
 M. Espina กองกลาง 0
 J. Contreras กองกลาง 28
 M. Ceballos กองกลาง 22
 M. López กองหน้า 27
 O. López กองหน้า 26
 K. Herrarte กองหน้า 22
 N. Miranda กองหน้า 23
 C. Ruíz กองหน้า 35
 K. Merida กองหน้า 19
 M. Pappa กองหน้า 26
 A. Pérez กองหน้า 29
ผู้จัดการทีม
 I. Sopegno