thumbnail สวัสดี,

เอฟเอสวี แฟรงค์เฟิร์ต

นักเตะ สัญชาติ ตำแหน่ง อายุ
 J. Pellowski ผู้รักษาประตู 22
 S. Pirson ผู้รักษาประตู 29
 P. Klandt ผู้รักษาประตู 31
 S. Chahed กองหลัง 31
 A. Huber กองหลัง 29
 B. Schlicke กองหลัง 33
 Joan Oumari กองหลัง 26
 A. Bittroff กองหลัง 26
 F. Belegu กองหลัง 21
 T. Beugelsdijk กองหลัง 24
 M. Ballmert กองหลัง 21
 O. Roshi กองกลาง 23
 M. Engels กองกลาง 21
 A. Azaouagh กองกลาง 20
 M. Kaffenberger กองกลาง 20
 V. Grifo กองกลาง 21
 F. Burdenski กองกลาง 23
 J. Kauko กองกลาง 24
 M. Kruska กองกลาง 27
 F. Toski กองกลาง 27
 H. Balitsch กองกลาง 33
 M. Konrad กองกลาง 26
 Z. Yelen กองกลาง 28
 D. Epstein กองกลาง 28
 Pagenburg Chhunly กองหน้า 28
 E. Kapllani กองหน้า 32
 Z. Dedič กองหน้า 30
 M. Aoudia กองหน้า 27
ผู้จัดการทีม
 B. Möhlmann