thumbnail สวัสดี,

เอธิโอเปีย

นักเตะ สัญชาติ ตำแหน่ง อายุ เกม
 S. Bancha ผู้รักษาประตู 25 0 0 0 0 0 0
 T. Getnet ผู้รักษาประตู 20 0 0 0 0 0 0
 J. Tassew ผู้รักษาประตู 28 0 0 0 0 0 0
 B. Bogale กองหลัง 29 0 0 0 0 0 0
 A. Yishaq กองหลัง 0 0 0 0 0 0 0
 B. Elyas กองหลัง 27 0 0 0 0 0 0
 W. Atta กองหลัง 28 0 0 0 0 0 0
 T. James กองหลัง 20 0 0 0 0 0 0
 G. Bekele กองหลัง 0 0 0 0 0 0 0
 S. Bargicho กองหลัง 20 0 0 0 0 0 0
 A. Tesfaye กองหลัง 0 0 0 0 0 0 0
 A. Ayenew กองหลัง 28 0 0 0 0 0 0
 Alula Girma กองหลัง 21 0 0 0 0 0 0
 A. Butako กองหลัง 23 0 0 0 0 0 0
 G. Panomo กองกลาง 0 0 0 0 0 0 0
 H. Kassahun กองกลาง 0 0 0 0 0 0 0
 M. Adane กองกลาง 0 0 0 0 0 0 0
 D. Beshah กองกลาง 27 0 0 0 0 0 0
 N. Zeleke กองกลาง 0 0 0 0 0 0 0
 F. Solomon กองกลาง 0 0 0 0 0 0 0
 T. Mengesha กองกลาง 28 0 0 0 0 0 0
 M. Teshome กองกลาง 29 0 0 0 0 0 0
 A. Megersa กองกลาง 27 0 0 0 0 0 0
 Y. Saleh กองกลาง 31 0 0 0 0 0 0
 Adane Girma กองกลาง 30 0 0 0 0 0 0
 D. Estifanos กองกลาง 27 0 0 0 0 0 0
 D. Hotessa กองหน้า 0 0 0 0 0 0 0
 O. Oukri กองหน้า 24 0 0 0 0 0 0
 G. Kebede กองหน้า 23 0 0 0 0 0 0
 U. Ukuri กองหน้า 24 0 0 0 0 0 0
 D. Fekadu กองหน้า 29 0 0 0 0 0 0
 A. Askar กองหน้า 29 0 0 0 0 0 0
 S. Bekele กองหน้า 25 0 0 0 0 0 0
 E. Ashamo กองหน้า 20 0 0 0 0 0 0
 S. Said กองหน้า 26 0 0 0 0 0 0