thumbnail สวัสดี,

อิเควทอเรียลกินี

นักเตะ สัญชาติ ตำแหน่ง อายุ
 Embela ผู้รักษาประตู 18
 Ovono ผู้รักษาประตู 21
 Carlos Mosibe ผู้รักษาประตู 26
 Diosdado Mbele กองหลัง 17
 Miguel Angel กองหลัง 19
 Sipo กองหลัง 26
 Dani Evuy กองหลัง 29
 Rui กองหลัง 29
 Igor Engonga กองกลาง 20
 Iván Zarandona กองกลาง 34
 Charly กองกลาง 24
 Rubén Belima กองกลาง 22
 Pablo Ganet กองกลาง 20
 Doualla กองกลาง 27
 Juvenal กองกลาง 35
 Rubén Dário กองหน้า 21
 Iván Bolado กองหน้า 25
 Nsue กองหน้า 25
 Ibán Salvador กองหน้า 19
 Randy กองหน้า 27
 Javier Balboa กองหน้า 29
 Kike Seno กองหน้า 21
 Raúl Fabiani กองหน้า 30
ผู้จัดการทีม
 E. Becker