thumbnail สวัสดี,

โคเวนทรี ซิตี้

นักเตะ สัญชาติ ตำแหน่ง อายุ เกม
 J. Richards ผู้รักษาประตู 0 0 0 0 0 0 0
 R. Charles-Cook ผู้รักษาประตู 20 0 0 0 0 0 0
 L. Burge ผู้รักษาประตู 22 1 0 0 0 0 1
 M. Pennington กองหลัง 20 0 0 0 0 0 0
 A. Martin กองหลัง 25 1 0 0 0 0 0
 A. Webster กองหลัง 32 0 0 0 0 0 0
 R. Johnson กองหลัง 27 1 1 0 0 0 0
 J. Willis กองหลัง 20 1 0 0 0 0 0
 R. Haynes กองหลัง 19 1 0 0 0 0 0
 C. Stokes กองหลัง 24 0 0 0 0 0 0
 G. Thomas กองกลาง 18 0 0 0 0 0 0
 I. Lawton กองกลาง 19 0 0 0 0 0 0
 A. Bangura กองกลาง 27 0 0 0 0 0 0
 D. Evans กองกลาง 0 0 0 0 0 0 0
 K. Spence กองกลาง 0 0 0 0 0 0 0
 J. Finch กองกลาง 18 1 0 0 1 0 0
 G. Ward กองกลาง 20 0 0 0 0 0 0
 J. Maddison กองกลาง 0 1 0 1 0 0 0
 A. Phillips กองกลาง 21 0 0 0 0 0 0
 A. Barton กองกลาง 24 1 0 0 0 0 0
 J. Fleck กองกลาง 23 0 0 0 0 0 0
 D. Pugh กองกลาง 32 0 0 0 0 0 0
 J. O'Brien กองกลาง 27 1 0 0 0 0 0
 C. Thomas กองกลาง 21 0 0 0 0 0 0
 B. Turgott กองกลาง 20 0 0 0 0 0 0
 S. Odelusi กองหน้า 21 0 0 0 0 0 0
 D. Samuel กองหน้า 20 0 0 0 0 0 0
 S. Jackson กองหน้า 28 1 0 0 0 0 0
 N. Proschwitz กองหน้า 28 0 0 0 0 0 0
 M. Tudgay กองหน้า 32 1 0 0 1 0 0
 F. Nouble กองหน้า 23 1 0 0 0 0 0
ผู้จัดการทีม
 T. Mowbray