thumbnail สวัสดี,

มิลล์วอลล์

นักเตะ สัญชาติ ตำแหน่ง อายุ เกม
 1 ด. ฟอร์เด ผู้รักษาประตู 35 2 0 0 0 0 0
 13 D. Gerrar ผู้รักษาประตู 20 0 0 0 0 0 0
 T. King ผู้รักษาประตู 19 0 0 0 0 0 0
 17 B. Webster กองหลัง 27 2 0 0 0 0 0
 F. Bessone กองหลัง 31 0 0 0 0 0 0
 S. Cummings กองหลัง 25 0 0 0 0 0 0
 37 J. Siafa กองหลัง 20 1 0 0 0 0 0
 D. Harding กองหลัง 31 0 0 0 0 0 0
 35 S. Nelson กองหลัง 0 0 0 0 0 0 0
 2 A. Dunne กองหลัง 32 1 0 0 0 0 0
 16 M. Beevers กองหลัง 25 0 0 0 0 0 0
 25 J. Hoyte กองหลัง 30 1 0 0 0 0 0
 3 D. Shittu กองหลัง 34 1 0 0 0 0 0
 7 L. Martin กองกลาง 27 0 0 0 0 0 0
 B. Thompson กองกลาง 19 1 0 0 0 0 0
 26 N. Abdou กองกลาง 30 2 0 0 0 0 0
 23 J. Powell กองกลาง 20 2 0 0 0 0 0
 10 N. Bailey กองกลาง 30 0 0 0 0 0 0
 15 E. Upson กองกลาง 25 0 0 0 0 0 0
 Ángel Martínez กองกลาง 28 0 0 0 0 0 0
 30 R. Chaplow กองกลาง 29 1 0 0 0 0 0
 44 C. Edwards กองกลาง 36 0 0 0 0 0 0
 11 M. Woolford กองกลาง 29 0 0 0 0 0 0
 6 S. Williams กองกลาง 28 1 0 0 0 0 0
 19 R. Fuller กองหน้า 35 0 0 0 0 0 0
 27 S. McDonald กองหน้า 31 1 0 1 0 0 0
 42 S. Maierhofer กองหน้า 32 0 0 0 0 0 0
 22 A. O'Brien กองหน้า 21 1 0 0 0 0 0
 18 M. Gueye กองหน้า 24 2 0 0 0 0 0
 D. Fabbrini กองหน้า 24 0 0 0 0 0 0
 P. Cowan Hall กองหน้า 24 0 0 0 0 0 0
 9 L. Gregory กองหน้า 26 1 0 0 0 0 0
 39 A. Pavey กองหน้า 19 0 0 0 0 0 0
ผู้จัดการทีม
 I. Holloway