thumbnail สวัสดี,

พอร์ตสมัธ

นักเตะ สัญชาติ ตำแหน่ง อายุ เกม
 P. Jones ผู้รักษาประตู 28 2 0 0 0 0 0
 M. Poke ผู้รักษาประตู 29 0 0 0 0 0 0
 A. Bass ผู้รักษาประตู 17 0 0 0 0 0 0
 N. Shorey กองหลัง 34 2 0 0 0 0 0
 P. Robinson กองหลัง 33 2 0 0 2 1 1
 D. East กองหลัง 23 0 0 0 0 0 0
 D. Butler กองหลัง 20 0 0 0 0 0 0
 J. Whatmough กองหลัง 18 1 0 0 1 0 0
 J. Devera กองหลัง 28 1 0 0 0 0 0
 J. Passley กองหลัง 20 0 0 0 0 0 0
 B. Chorley กองหลัง 32 2 0 0 0 0 0
 A. Webster กองหลัง 20 0 0 0 0 0 0
 N. Nosworthy กองหลัง 34 0 0 0 0 0 0
 J. Ertl กองหลัง 32 0 0 0 0 0 0
 D. Hollands กองกลาง 29 2 1 0 0 0 0
 B. Close กองกลาง 18 1 0 0 0 0 0
 N. Atangana กองกลาง 25 2 0 0 2 0 0
 J. Wallace กองกลาง 21 2 1 0 0 0 0
 A. May กองกลาง 16 0 0 0 0 0 0
 W. Fogden กองกลาง 27 0 0 0 0 0 0
 J. Dunne กองกลาง 25 0 0 0 0 0 0
 C. Chaplin กองหน้า 18 0 0 0 0 0 0
 T. Craddock กองหน้า 28 0 0 0 0 0 0
 A. Barcham กองหน้า 28 0 0 0 0 0 0
 P. McCallum กองหน้า 21 0 0 0 0 0 0
 R. Taylor กองหน้า 27 2 0 1 0 0 0
 M. Tubbs กองหน้า 30 0 0 0 0 0 0
 C. Westcarr กองหน้า 30 2 0 0 0 0 0
 B. Tarbuck กองหน้า 19 0 0 0 0 0 0
ผู้จัดการทีม
 P. Cook